Myllarguten oval.jpg

 

Myllargutfestivalen.no

Myllargutparken

vis-à-vis Norsjø Ferieland

3812 AKKERHAUGEN

 

 

 

INDEX

MYLLARGUT-FESTIVAN 2018

MYLLARGUTEN

MYLLARGUT-STUGO

Lars Fykerud

Haavard Giboen

Kristiane Lund

Bjarne Herrefoss

Torkjell Haugerud

Halvor Flatland

Knut Buen

Arve Tellefsen

Hauk Buen

Gjermund Haugen

Jørgen Tjønnstaul

Hallvard T. Bjørgun

Sigbjørn B. Osa

Johannes Sundsvalen

Per Anders Buen Garnås

Ottar Kåsa

Torgeir Straand

Anne Hytta

 

 

 

 

 

 

 

KRISTIANE LUND

 

 

Kristiane Lund var født 3. august 1889 i Bø i Midt-Telemark kommune og døde i 1976.

 

Kristiane Lund var sentral felespelar i Bø gjennom heile første del av 1900-talet. Ho var ein individualist og hadde sterke meiningar om felespelet, noko som truleg var årsaka til at ho ikkje hadde så lett for å innordne seg lagspelet i Spelemannslaget Bøheringen. Men ho gjorde ein stor innsats for å halde oppe bygdedans- og bunadstradisjonane.

Lund lærde av Halvor Flatland og vann i si tid fleire fyrstepremiar i kappleikar. Ho var den fyrste kvinnelege hardingfelespelaren som vart kjend vide utover i landet. «Hennar Innspelingar frå 1911 vitnar om at ho spela på nivå med dei aller største i samtida.» Lund arbeidde for bunadstradisjonen og var aktiv i skipinga av Spelemannslaget Bøheringen, Bø dansarring og Nes Nasjonale dansarring.

 

OTERHOLTFOSSEN - springar ( hentet fra YouTube )

 

Tilbake til startsiden

   Webmaster: Johannes Akkerhaugen