Myllarguten oval.jpg

 

Myllargutfestivalen.no

Myllargutparken

vis-à-vis Norsjø Ferieland

3812 AKKERHAUGEN

 

 

 

INDEX

MYLLARGUT-FESTIVAN 2018

MYLLARGUTEN

MYLLARGUT-STUGO

Lars Fykerud

Haavard Giboen

Kristiane Lund

Bjarne Herrefoss

Torkjell Haugerud

Halvor Flatland

Knut Buen

Arve Tellefsen

Hauk Buen

Gjermund Haugen

Jørgen Tjønnstaul

Hallvard T. Bjørgun

Sigbjørn B. Osa

Johannes Sundsvalen

Per Anders Buen Garnås

Ottar Kåsa

Torgeir Straand

Anne Hytta

 

 

 

 

 

 

 

Torkjell Haugerud

 

Torkjell Haugerud (18761954) var ein spelemann frå Bø i Telemark. Eivind Groven kalla han «ein av dei mest medvetne spelemennene i samtida».

Haugerud fekk spel av Leiv Sandsdalen og Halvor Flatland, og spela mykje av det gamle bøheringsspelet. Han var og hjå Knut Dale etter spel. Samstundes var han jamnt på spelferd, og lærde spel av Ola Mosafinn og Tarjei Tvigyva, og av spelemenn i Buskerud og Valdres, mellom dei Olav Moe. Han spela mellom anna på den første landskappleiken i Bergen i 1904, der han fekk topp-plassering.

Haugerud kunne notar, og var tidleg ute med å skrive ned og samle slåttar, og gjorde eit godt tilfang av slåttenedskrifter etter seg sjølv og andre spelemenn i nedre Telemark. Han var difor esla til å vera med i redaksjonsnemnda for hardingfeleverket. Diverre rakk han ikkje så langt. Han vart operert for prostata i 1953 og døydde snart etter. Eivind Groven sørgde Haugerud med orda om at det nok gjekk mykje originalt slåttetilfang tapt med han.

Torkjell Haugerud var ein stilskapande spelemann som ofte spela ulikt frå gong til gong. Som Groven prøvde han ut nye felestille og dikta eigne slåttar. Av dei mest kjende er lyarslåtten Tårån i troppin, og springaren Jørånnatten, kalla opp etter eit fjell i Bø.

Hardingfeleverket har heile 106 slåttenedskrifter etter Torkjell Haugerud. Dette er det nest største tilfanget i verket.

Fra Wikipedia.

Førnesbrunen, Gangar Etter Håvard Gibøen ( hentet fra YouTube )

 

Tilbake til startsiden

 

   Webmaster: Johannes Akkerhaugen