Myllarguten oval.jpg

 

Myllargutfestivalen.no

Myllargutparken

vis-à-vis Norsjø Ferieland

3812 AKKERHAUGEN

 

 

 

INDEX

MYLLARGUT-FESTIVAN 2018

MYLLARGUTEN

MYLLARGUT-STUGO

Lars Fykerud

Haavard Giboen

Kristiane Lund

Bjarne Herrefoss

Torkjell Haugerud

Halvor Flatland

Knut Buen

Arve Tellefsen

Hauk Buen

Gjermund Haugen

Jørgen Tjønnstaul

Hallvard T. Bjørgun

Sigbjørn B. Osa

Johannes Sundsvalen

Per Anders Buen Garnås

Ottar Kåsa

Torgeir Straand

Anne Hytta

 

 

 

 

 

 

 

Halvor Hansson Flatland

 

 

Halvor Hansson Flatland (1853-1929) var ein av dei tre kjente Flatland-brørne i Bø i Telemark.

Dei to andre var Hans Hansson Flatland d.y. (Vesle-Hans) (1846-1916) og Olav Flatland. Vesle-

Hans flytta til Amerika først på 1870-talet, og Olav flytta til Amerika i 1893. Far deira Hans

Flatland d.e. (1812-1872) og bestefaren Hans Erikson Hellos (1782- ) var dugande spelemenn.

Hans Flatland d.e. var ein god ven av Myllarguten, som ofte var innom på Flatland på dei

mange reisene sine. Hans var kanskje dei fremste av dei tre brørne, og han lærde mykje spel

av Myllarguten og av Sigurd Høgetveit i Vinje, som spela mykje med Myllarguten. Før Hans

reiste til Amerika i 1870, fekk Halvor lære mykje Myllarspel av broren Hans, og dette vart

kanskje viktigaste tradisjonslina etter Myllarguten, ført vidare frå Halvor Flatland særleg til

Torkjell Haugerud. Halvor kjøpte garden Oppigard Li i Bø (av storspelemannen Halvor

Jørgenson Li då han utvandra til Amerika) og tok namnet Li. Halvor Flatland utforma ei rad

gode slåttar, delvis saman med Gregar O. Nordbø, slike gilde slåttar som Ligangaren,

Siklebekken/Abildhaugen, Myllargutens minne og Gullfakse. Halvor ville ikkje lære frå seg til

kven som helst, men Haugerud fekk lære alt han ville. Også Halvor Jørgensen Li (1862-1907)

lærde mykje av Flatland, men han reiste til Amerika i 1880-åra. Halvor Flatland var noko

nærvøs på kappleikar, og på den første kappleiken i Bø i 1888 kom han på andre plass etter

Lars Fykerud. På minnesteinen over Flatland-spelemennene i Bø reist i 1933, står dette: "Her

har Flatlandane spela, Myllarslått på Helland-fela. Steintjønndølas tonar linne song i

Myllarguten var i Bø, budde han gjerne hjå Flatland, og Flatland-ætta vart eit sentrum for

Myllarspelet i Bø. I 1898 gifta han seg og overtok garden Brukås på Langkåshaugen i Bø.

Hentet fra Profiler i norsk folkemusikk.

 

Myllargangar Etter Halvor Flatland ( hentet fra YouTube )

 

Tilbake til startsiden

   Webmaster: Johannes Akkerhaugen